Avaleht

Andmekogu eesmärk

Toitumise andmekogu objektiks on Eestis teostatavad toidu tarbimist käsitlevad uuringud, toidu koostise andmed ja toitumise analüüsi programm. Andmekogu eesmärk on koguda ja taasesitada toitumusliku olukorra hindamiseks vajalikke andmeid, võimaldades seeläbi toitumise ja toiduohutuse alase riskihindamise teostamist Eestis.

Toidu tarbimist kajastavad andmed on mõeldud sisendiks ka riiklike sekkumistegevuste planeerimisel.

Andmete kasutusalad

a) Toitumise hindamine

b) Füsioloogiliste muutuste hindamine

c) Toitumispoliitika loomine

Andmekogu haldamine

Andmekogu arendamine ja administreerimine toimub „Südame-veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia aastateks 2005-2020” raames. Selle käivitamiseks ja arendamiseks on koostööd teinud Sotsiaalministeerium, Põllumajandusministeerium ning Veterinaar- ja Toiduamet neile pandud ülesannete täitmise eesmärgil.

Andmekogu riist- ja tarkvaraarendusel on koostööd teinud Tervise Arengu Instituut ja Põllumajandusministeerium. Andmekogu haldaja on Tervise Arengu Instituut.