04.05.2010

Toitumise andmekogu avalikustamine

Toitumise andmekogu ja selle alla kuuluvad toitumisuuringute andmebaas, toidu koostise andmebaas ning toitumise analüüsi programm on avalikult kättesaadavad.

Toitumise andmekogu avalikustamine

Toitumise andmekogu ja selle alla kuuluvad toitumisuuringute andmebaas, toidu koostise andmebaas ning toitumise analüüsi programm on nüüd avalikult kättesaadavad aadressil www.nutridata.ee.

Toidu koostise andmebaasi teine väljalase sisaldab üle 2000 Eestis enamtarbitava toidu koostise andmeid. Toitumisuuringute andmebaas sisaldab kolme suurema Eestis läbiviidud toitumise ja toitumisharjumuste uuringute andmeid, toitumise analüüsi programm on uuendatud tagamaks suurem kasutajasõbralikkus.

 

Toitumise andmekogu uuendamine

Toitumise andmekogu 2010.aasta arenguplaan näeb ette toidu koostise andmebaasi uuendamist uute turule tulevate toitudega ja põhitoiduainete koostise analüüsimist. Toitumisuuringute andmebaasi lisatakse kooliõpilaste toitumisharjumusi käsitleva rahvastikupõhise uuringu andmed. Toitumise analüüsi programm liidestatakse koolide, lasteaedade ja kaitseväe poolt kasutatava laoprogrammiga, et aidata tagada nende menüüde paremat toitainelist kvaliteeti. 

 

Tagasi